Bosporańskiego

Moneta z Panticapaeum, należącego do królestwa Bosporańskiego.


Chersonez Taurydzki

Miasto założone w VI wieku p.n.e. Założone zostało przez osadników z Heraklei Pontyjskiej, na zachodnim krańcu Krymu. Długo było niezależnym polis. Dopiero generał Diotomos służący dla Mitrydatesa Wielkego włączył je do Królestwa Bosporońskiego. W późniejszych czasach zainstalowano w nim garnizon rzymski. Miasto było otoczone potężnymi murami. Był w nim teatr zarówno grecki jak i rzymski. W mieście była mennica jak i wiele świątyń. Wiele z nich odkryto podczas wykopalisk. Następnie był częścią imperium bizantyjskiego aż do czwartej krucjaty. W kolejnym stuleciu zostało opuszczone. Chersonez był siedzibą biskupów. W mieście tym miał miejsce chrzest Rusi.


Hermonassa

Miasto leżało w samym centrum królestwa Bosporańskiego. Założone zostało przez mieszkańców Lesbos w IV wieku p.n.e. Było ważnym portem dzięki położeniu nad cieśniną kerczeńską. Wykopaliska pozwoliły odkryć wiele antycznych budowli w tym mieście. W 2 wieku n.e. miało zostać gruntownie przebudowane. Po upadku królestwa znalazło się pod władzą Hunów, Bułgarów a potem Chazarów. Później zdobyli go Rusi, od których miasto odbili Bizantyjczycy. Po czwartej krucjacie miasto znalazło się pod kontrolą Cesarstwa Terbizony. Niedługo potem opustoszało.


Nymphaion nad Pontem

Miasto leżało kilkanaście kilometrów na południe od dzisiejszego Kerczu. Założyli je osadnicy z Samos. Miasto było ważnym ośrodkiem handlu zbożem. Należało do królestwa Bosporańskiego od czasów jego powstania. W czasie panowania Mitrydatesa z Pontu zbuntowało się przeciwko niemu i obroniło się przed atakiem jego syna. W czasach rzymskich było nadal ważnym ośrodkiem. Miasto zostało opuszczone dopiero w czasie wędrówek ludów. Duża jego cześć znajduje się obecnie pod wodą. Ocalał jedynie akropol ze świątynią Demeter.


Panticapaeum

Polis założyli mieszkańcy Miletu. Leżało w miejscu dzisiejszego Kreczu. Służyło za stolicę królestwa Bosporańskiego. Było jednym z ośrodków który się zbuntował przeciwko Mitrydatesowi Wielkiemu. Za czasów rzymskich nadal była to nadal stolica państwa. Miasto opustoszało dopiero w okresie wędrówek ludów. Gdy zostało zniszczone przez Gotów i Hunów. A królestwo przestało istnieć.

W mieście istniał pałac królewski oraz wiele ważnych budowli. Wśród nich były świątynie oraz mennica. Która była głównym ośrodkiem produkcji monet w królestwie. Produkowano także duże ilości ceramiki, która miała swój unikalny styl. Choć była ona także importowana. Miasto było ważnym ośrodkiem handlowym. Było jednym z ośrodków który się zbuntował przeciwko Mitrydatesowi Wielkiemu. Miasto opustoszało dopiero w okresie wędrówek ludów.


Phanagoria

Miasto założyli uchodźcy z Teos, uciekający przed podbojem przez Persów Jonii. Miasto leżało naprzeciwko Kreczu. Po Rosyjskiej stronie cieśniny. Było to ważnym ośrodkiem handlowym w regionie. W Phangorii zaczęło się powstanie przeciwko Mitrydatesowi Wielkiemu. W czasach rzymskich miasto nadal się rozwijało. Po upadku królestwa było siedzibą biskupstwa oraz stolicą Wielkiej Bułgarii.

Samo miasto zajmowało teren kilkudziesięciu hektarów. Dzieliło się na dwie części. Pierwsza była na płaskowyżu, natomiast druga leżała nad brzegiem morza. Duża jego część znajduje się obecnie pod wodą. W mieście istniała mennica. Jedna z dwóch, obok stolicy, które biły srebrne monety. Oprócz tego było w nim wiele świątyń. W trakcie wykopalisk odkryto cmentarzysko.


Więcej o monetach z królestwa Bosporańskiego poniżej.

https://www.jstor.org/stable/42666925