Strona o historii antycznej

Kategoria: Armenia i zakaukazie

Trzecie pytanie o miasta Armenii i Morza Czarnego

Które z miast leżało na Zakaukaziu?

Correct! Wrong!

Więcej o fortyfikacjach Gruzińskich w starożytności poniżej.

Pozostałe miasta Hellenistyczne znad Morza Czarnego.

Czarnego

Moneta Amartis, królową Heraklei Pontyjskiej znad morza czarnego


Heraclea Pontica

Miasto założyli osadnicy z Megary w VI wieku. Leżało nad ujściem rzeki Lycus do Morza czarnego. Miasto kontrolowało plemiona Marydinów, z których zrobiło niewolników. Dwieście lat po powstaniu Klearchow wprowadził ustrój tyranii. Dynastia przez niego zapoczątkowana panowała przez trzy pokolenia. Zakończyła się gdy Klearchos i Oxytares postanowili zabić własną matkę. W reakcji ma to Lizymach, ich zabił, miasto wcielił do swojego państwa a miastu przywrócił demokrację. Miasto jednak nigdy już nie odzyskało bogactwa jakie miało za czasów tyranów. Mimo to było cały czas zamieszkane. Opustoszało dopiero po zdobyciu go przez Otomanów. Po mieście zostały ruiny na jego akropolu, między innymi świątynie.


Tanais

Polis założone przez kupców z Miletu w III wieku. Leżało niedaleko ujścia Donu. Miasto było ważnym ośrodkiem handlowym. Kupcy przybywali aby kup[ować w nim futra i inne produkty z terenów stepowych. Centralnym punktem polis była Agora otoczona kolumnadą. Miasto zostało włączone do Królestwa Bosporańskiego dopiero przez Asandra na początku naszej Ery. Goci w IV wieku n.e. złupili je. Ostatecznie zostało opuszczone dwieście lat później, gdy kanał delty Donu nad którym leżało uległ zamuleniu.


Theodosia

Miasto założyli osadnicy z Heraklei Pontyjskiej w VI wieku w pobliżu dzisiejszej Feodosii. Do królestwa Bosporońskiego włączone zostało dopiero przez Leucona. Ataki, które doprowadziły wywołały wojnę z Herakleją Pontyjską. Została ona zakończona po zdobyciu miasta. Nadal było jednak bogate dzięki handlowi i bogatemu rolnictwu. Trwało to aż do IV wieku n.e. gdy zostało zdobyte przez Hunów. Później istniało jako mało istotna wioska. Aż 1000 lat później rozbudowali je Genueńczycy.


Phasis

Piasto założyli Kolchidzie osadnicy z Miletu w VII lub VI wieku. Możliwe iż leżało koło dzisiejszego miasta Potii. Prawdopodobnie jego ludność składała się z Greków jak i Kolchidczyków. W czasie wojen Mitrydatesa z Rzymem zostało przez nich zdobyte. W czasach rzymskich miało w nim istnieć biskupstwo. Nie wiadomo kiedy zostało opuszczone.


Olbia

Miasto leżało przy ujściu rzek Boh i Dniepr do Morza Czarnego. Założyli je osadnicy Miletu w VI wieku. Szybko stało się jednym z centrów handlu zbożem i rybami. Dwieście lat później przeżywało rozkwit, miało 40 tysięcy mieszkańców i wybijało własną monetę w kształcie Delfina. Odwiedził je Herodot. Od III wieku zaczął się powolny upadek miasta. Znalazło się pod kontrolą Scytów, Mitrydatesa Wielkiego i Rzymu. Bo złupieniu przez Getów pod wodzą Buerbatisa straciło na znaczeniu. Późnijesze najazdy Gotów i Hunów doprowadziły do opuszenia jego.

Miasto składało się z dwóch części. Dolna leząca nad wodą jest teraz zalana. W górnej jednakże prowadzono wykopaliska. Odkryto hipodamejski plan miasta. Była agora ze świątyniami Apolla i Zeusa. Miasto otaczał także mur, za którym leżała nekropolia.


O wojnie między Herakleą Pontyjską a Królestwem Bosporpońskim

https://www.jstor.org/stable/4435411

Miasta królestwa Bosporańskiego.

Bosporańskiego

Moneta z Panticapaeum, należącego do królestwa Bosporańskiego.


Chersonez Taurydzki

Miasto założone w VI wieku p.n.e. Założone zostało przez osadników z Heraklei Pontyjskiej, na zachodnim krańcu Krymu. Długo było niezależnym polis. Dopiero generał Diotomos służący dla Mitrydatesa Wielkego włączył je do Królestwa Bosporońskiego. W późniejszych czasach zainstalowano w nim garnizon rzymski. Miasto było otoczone potężnymi murami. Był w nim teatr zarówno grecki jak i rzymski. W mieście była mennica jak i wiele świątyń. Wiele z nich odkryto podczas wykopalisk. Następnie był częścią imperium bizantyjskiego aż do czwartej krucjaty. W kolejnym stuleciu zostało opuszczone. Chersonez był siedzibą biskupów. W mieście tym miał miejsce chrzest Rusi.


Hermonassa

Miasto leżało w samym centrum królestwa Bosporańskiego. Założone zostało przez mieszkańców Lesbos w IV wieku p.n.e. Było ważnym portem dzięki położeniu nad cieśniną kerczeńską. Wykopaliska pozwoliły odkryć wiele antycznych budowli w tym mieście. W 2 wieku n.e. miało zostać gruntownie przebudowane. Po upadku królestwa znalazło się pod władzą Hunów, Bułgarów a potem Chazarów. Później zdobyli go Rusi, od których miasto odbili Bizantyjczycy. Po czwartej krucjacie miasto znalazło się pod kontrolą Cesarstwa Terbizony. Niedługo potem opustoszało.


Nymphaion nad Pontem

Miasto leżało kilkanaście kilometrów na południe od dzisiejszego Kerczu. Założyli je osadnicy z Samos. Miasto było ważnym ośrodkiem handlu zbożem. Należało do królestwa Bosporańskiego od czasów jego powstania. W czasie panowania Mitrydatesa z Pontu zbuntowało się przeciwko niemu i obroniło się przed atakiem jego syna. W czasach rzymskich było nadal ważnym ośrodkiem. Miasto zostało opuszczone dopiero w czasie wędrówek ludów. Duża jego cześć znajduje się obecnie pod wodą. Ocalał jedynie akropol ze świątynią Demeter.


Panticapaeum

Polis założyli mieszkańcy Miletu. Leżało w miejscu dzisiejszego Kreczu. Służyło za stolicę królestwa Bosporańskiego. Było jednym z ośrodków który się zbuntował przeciwko Mitrydatesowi Wielkiemu. Za czasów rzymskich nadal była to nadal stolica państwa. Miasto opustoszało dopiero w okresie wędrówek ludów. Gdy zostało zniszczone przez Gotów i Hunów. A królestwo przestało istnieć.

W mieście istniał pałac królewski oraz wiele ważnych budowli. Wśród nich były świątynie oraz mennica. Która była głównym ośrodkiem produkcji monet w królestwie. Produkowano także duże ilości ceramiki, która miała swój unikalny styl. Choć była ona także importowana. Miasto było ważnym ośrodkiem handlowym. Było jednym z ośrodków który się zbuntował przeciwko Mitrydatesowi Wielkiemu. Miasto opustoszało dopiero w okresie wędrówek ludów.


Phanagoria

Miasto założyli uchodźcy z Teos, uciekający przed podbojem przez Persów Jonii. Miasto leżało naprzeciwko Kreczu. Po Rosyjskiej stronie cieśniny. Było to ważnym ośrodkiem handlowym w regionie. W Phangorii zaczęło się powstanie przeciwko Mitrydatesowi Wielkiemu. W czasach rzymskich miasto nadal się rozwijało. Po upadku królestwa było siedzibą biskupstwa oraz stolicą Wielkiej Bułgarii.

Samo miasto zajmowało teren kilkudziesięciu hektarów. Dzieliło się na dwie części. Pierwsza była na płaskowyżu, natomiast druga leżała nad brzegiem morza. Duża jego część znajduje się obecnie pod wodą. W mieście istniała mennica. Jedna z dwóch, obok stolicy, które biły srebrne monety. Oprócz tego było w nim wiele świątyń. W trakcie wykopalisk odkryto cmentarzysko.


Więcej o monetach z królestwa Bosporańskiego poniżej.

https://www.jstor.org/stable/42666925

Miasta w Armenii – część II

Armenia

Cytadela w Tigranocerta, stolicy imperium Armeńskiego.


Armazi

Stolica antycznej Iberii Kaukaskiej. Miasto założone zostało w IV wieku p.n.e. Nie wiadomo jednak przez kogo konkretnie. Leżało w centralnej Gruzji. Znajdowała się w nim potężna cytadela. Zachowało się także wiele innych ruin w tym mieście. Część jej murów mieliwznieść rzymianie. W pobliżu znajduje się zbudowany przez nich most Pompejusza. Miasto odegrało kluczową rolę w powstaniu alfabetu gruzińskiego. Gdy stolica została przeniesiona do Mtskhety w III wieku n.e. miasto pozostało religijnym centrum pogańskiej religii i częścią systemu obrony nowej stolicy. Amarzi opustoszało dopiero gdy Arabowie je złupili w VIII wieku.


Carcathiocerta

Miasto znajdowało się niedaleko Eğil. Było stolicą królestwa Spohene, aż zostało zastąpione w tej funkcji przez Arsamosatę. Nie wiadomo kto je założył. Antioch Epifanes miał je przemianować na Epifaneę. W czasach późno rzymskich było siedzibą biskupstwa.


Filadelfia

Miasto leżało na drodze z Artaraxy do Ekbatany. Nie jest pewne gdzie dokładnie, możliwe iż leżała niedaleko jeziora Urima, ani przez kogo. Możliwe iż był to Demetrios Theos Filadelfos, Arakses II bądź Artabanos I.


Tigranocerta

Miasto założył Tirganes Wielki. Miało być stolicą jego armeńskiego imperium. Znajdowało się w jego centrum, czyli w pobliżu dzisiejszego Diyarbakır. Rolę stolicy pełniło przez dekadę. Miasto było zamieszkanie przez mieszkańców którzy zostali zmuszeni do przeprowadzenia się do niego. Po zdobyciu go przez Lukullusa zostali oni odesłani do swoich starych domów. Miasto nigdy potem się nie odbudowało. W czasach świetności za Tirganesa było ludną i bogatą metropolią. Możliwe iż liczyła 300 tysięcy mieszkańców. Miała wiele, dopiero co zbudowanymi pięknymi budowlami. Możliwe iż znajdowało się w miejscu starszej, asyryjskiej miejscowości.


Vagharshapat

Miasto to znajdowało się koło dzisiejszego Aramwiru. Miejsce to było zamieszkane już w neolicie. Pierwsze informacje pisane na jego temat pochodzą z czasów Urartu. Było wtedy jak i przez kilka następnych stuleci niewielkim miastem. Rozwój miasta nastąpił na początku drugiego wieku n.e. gdy król Vologases uczynił je stolica Armenii. Było nią przez ponad dwa stulecia. Do czasu gdy zastąpiła je w te funkcji Dvin. Nadal jednak było ważnym miastem w królestwie. Powstawało w nim wtedy wiele kościołów i klasztorów. Opustoszało dopiero w X wieku po najazdach tureckich. Z budowli z okresu gdy była stolicą przetrwała katedra w Eczmiadzynie. Najstarsza i najważniejsza ze świątyń armeńskich.


Yervandashat

Miasto to leżało nad granicą Armeńsko-Turecką, nad rzeką Arax. Przeniósł do niego z Aramwiru stolicę Armenii król Orontes. Miał wznieść w nim pałac oraz potężne mury. Swoją funkcję niedługo pełniło. Została ona przeniesiona po mniej niż pół wieku do Artaxaty. Miało być później zamieszkane aż do IV wieku n.e. Gdy zostało zburzone przez Persów. W mieście nie prowadzono wykopalisk. Nie zachorowały się także większe budowle.


Więcej o monetach imperium Armeńskiego poniżej.

https://www.jstor.org/stable/42667454

© 2024 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑