Najbardziej znanym prawem jest prawo ateńskie. Rozwijało się ono od czasów królewskich w IX wieku p.n.e. Pierwsza próba jego spisania miała miejsce za Drakona w VII wieku p.n.e. Kolejne próby podejmowali Solon i Klejstenes. W czasach Peryklesa nastała demokracja. Główną rolę w uchwalaniu praw miało zgromadzenie obywateli. Upadała ona w wynik wojny peloponeskiej. Po rządach trzydziestu tyranów ponownie spisano prawa. Zachowało się wiele inskrypcji, glinianych ostraków oraz mów wygłaszanych w sądach i zgromadzeniach publicznych.

Więcej o prawie w Atenach.

https://www.jstor.org/stable/44157492