prawo

Polis greckie miały prawa regulujące relacje w państwie. W dużej mierze były one oparte na zwyczajach. Oprócz nich istniały również prawa skodyfikowane w dokumentach. Regulowały one główne zasady funkcjonowania polis. Nie było nich jednoznacznego rozdziału różnych władz w polis. Istniały jednak w niektórych państwach metody regulacji jednej władzy przez inną. Każde państwo miało inny, czasami zmieniający się ustrój. Często toczyły się wojny o niego.

O głosowaniu w Grecji

https://www.jstor.org/stable/arion.24.2.0001