Prawo wewnętrzne w Polis greckich było rozbudowane. Różniło się w zapisach zależnie od statusu osoby. Obywatel miał większą ochronę niż inne grupy mieszkańców państwa. Również wśród nich były duże różnice. Prawo zostania obywatelem każde polis samo ustalało. Prawo dotyczyło zarówno relacji handlowych, ziemi jak i dziedziczenia. Wiązały się z tym prawa o adopcji oraz dotyczące niewolników. Prawo greckie rozwijało się od czasów archaicznych aż do hellenistycznych.

O sytuacji prawnej ówczesnych niewolników.

https://www.jstor.org/stable/10.7834/phoenix.70.1-2.0064