Język Macedoński jest uznawany za dialekt Greki lub niezależny język. Był najbardziej zbliżony do dialektu północno-zachodniego. Widoczne są w nim również naleciałości języków trackich i iliryjskich Niewiele zachowało się tekstów zapisanych po Macedońsku. W czwartym wieku p.n.e. został wyparty przez Koine.