Koine była pierwszą próbą stworzenia jednego języka Greckiego. Pojawiła się po podbojach Aleksandra Wielkiego. Miał umożliwić porozumiewanie się Greków z różnych polis oraz hellenizowaną ludność Azji i Egiptu. Rozpowszechniła się w całym basenie Morza Śródziemnego. Został stworzony z dotychczas istniejących dialektów greckich. O konkretny ich wpływ na Koine toczą się dyskusje. Dużą rolę na jego rozwój miał Biblioteka Aleksandryjska.