Kalendarz w Grecji Antycznej różnił się od siebie w różnych polis. Były to głównie zmiany w stosunku do nazw miesięcy. Ale były też odmienne daty początku roku. Ateny chociażby odmiennie od większości państw greckich zaczynały rok latem. Kalendarze Greckie oparte były o księżyc. Z tego powodu święta były ówcześnie często ruchome.

Więcej na temat kalendarzy w Grecji.

https://www.jstor.org/stable/25068011