Prawo w Grecji Antycznej było rozbudowane. Każde polis miało własne prawa i różniło się co do ustroju. Niektóre były bardziej zaawansowane. Często również się zmieniały. W ówczesnej Grecji istniało prawo zarówno pisane jak i zwyczajowe. Obejmowały one właściwie wszystkie sfery życia społecznego. W tej części omówimy je wszystkie.