Rolnictwo w Grecji opierało się o gospodarstwa rodzinne. Często pracowali na nich oprócz rodzinny niewolnicy. Najważniejszą uprawą w ówczesnej Grecji było zboże. Szczególnie wysoko ceniona była pszenica. Brak ziemi do uprawy zbóż był jedną z przyczyn Wielkiej Kolonizacji. Oprócz tego produkowano wiele warzyw jak kapusta, cebula czy fasola. Ponadto uprawiano przyprawy jak mięta, oregano i tymianek.

Więcej na temat uprawy zboża przez Greków na Sycylii.

https://www.jstor.org/stable/4122458