W Grecji Antycznej hodowano wiele zwierząt. Do podstawowych były owce i kozy hodowane dla mleka,mięsa i wełny. Ponadto hodowano świnie oraz drób dla mięsa. Osły i muły były często stosowane jako zwierzęta pociągowe. Konie występowały powszechnie tylko w Tesalii. Były uznawane za symbol luksusu. Również krowy były sporadycznie spotykane.

O hodowli zwierząt w Atenach.

https://www.jstor.org/stable/10.2972/hesperia.83.2.0189