Pindar urodził się w malej wiosce w Beocji. Możliwe że w czasie wojen perskich mieszkał na Eginie, a potem udał się na Sycylię. Przenosił się z miasta do miasta. Umarł w Argos w wieku 80 lat. Pisał głównie pieśni dla chórów. Wychwalał w nich często zwycięstwa na igrzyskach olimpijskich oraz w bitwach. Wiele z jego utworów dotrwało do naszych czasów.

Więcej o pieśniach Pindara

https://www.jstor.org/stable/10.1086/683076