Który poeta ułożył wiersz na cześć poległych pod Termopilami spartan?

Safona
Correct! Wrong!