Tym razem bez zdjęcia, gdyż nie zachował się żaden wizerunek Tyrtajosa. Jego pochodzenie jest nie ustalone. Część badaczy wskazuje na Ateny, inni natomiast na Spartę. Sławę zdobył tworząc dzieła wychwalające odwagę hoplitów. Działał podczas wojny, którą Sparta toczyła z sąsiednią Mesenią. Do dzisiaj przetrwała tylko niewielka część jego twórczości.

Więcej o pieśniach Tyrtajosa.

https://www.jstor.org/stable/26307533