Układy między grekami były częste. Zawierano zarówno umowy pokojowe jak i sojusznicze. Były także traktaty handlowe. Układy były zawierane na określony czas. Czasami było to 10 dni, a w innych wypadach było to na wieczność. Prawo międzynarodowe opierało się na zwyczajach i za każdym razem inaczej je stosowano. Nie było ówcześnie skodyfikowane.

Więcej o ówczesnych traktatach.

https://www.jstor.org/stable/44079947