Strona o historii antycznej

Autor: admin (Page 2 of 24)

Hellenistyczne miasta Fenicji.

fenicji

Demetris nad morzem

Kolonia miała zostać założona przez Demetriusza Sotera. Kilka miejsc było proponowanych jako możliwa lokalizacja tego miasta. Wśród nich była rzeka Eleutheros na północy Libanu, miejscowość w południowym Libanie jak i Dora położona koło Bejrutu. Możliwe iż w mieście istniała mennica gdyż odkryto monety pochodzące z niej.

Herakleia w Fenicji

Kolonia ta miała zostać założona na miejscu starej miejscowości Irquata istniejącej od czasów asyryjskich. Nie jest pewnie kiedy stała się hellenistycznym miastem. W czasach rzymskich zmieniła nazwę an Cesareę, a następnie na Arcę. Jest miejscem narodzin cesarza Aleksandra Sewera.

Laodikeia w Fenicji

Kolonia powstała na miejscu istniejącego od stuleci miasta fenickiego. Początkowo było pod kontrolą Ptolemeuszy. Nową nazwę nadali mu dopiero Seleucydzi. Najprawdopodobniej byli to Seleukos Philopator lub Antioch Epifanes. Miasto miało szeroką autonomię pod rządami Seleukidów i szybko się rozwijało. Po upadku ich królestwa została wcielona do imperium rzymskiego. Zmieniono jej nazwę ponownie na Bejrut.W mieście istniała znana szkoła prawnicza. Za czasów bizantyjskich było siedzibę biskupstwa. Podupadło w czasach arabskich. Dopiero w XIX zaczęło się ponownie rozwijać.

W mieście istniała mennica wybijająca brązowe monety. Miasto było jednym z centrów handlowych. Przetrwało wiele inskrypcji z czasów gdy miasto nosiło nazwę Laodikei. Niewiele zachowało się pozostałości po epoce hellenistycznej. Większość zabytków ze starożytności pochodzi z okresu rzymskiego.

Leukaz koło Bainaiei

Nie jest pewne kiedy miasto zostało założone. Podobnie jak i pochodzenie jego nazwy. Wiadomo iż miało mennicę w której wybijało swoje brązowe monety. Miasto leżało na miejscu dzisiejszego Banias. Pozostało niewiele pozosałości po okresie hellenistycznym. Wśród nich dawna światynia pana widoczna na zdjęciu powyżej.

Orthosia

Możliwe iż miasto to powstało na miejscu wcześniejszego miasta. Pierwsze informacje o mieście pochodzą z połowy III wieku gdy miała być oblegane przez wojska ptolemejskie. Z końcowych lat istnienia królestwa Seleukidów pochodzą monety wybite w tym mieście. Nie jest pewne skąd pochodzi nazwa miasta. Miało leżeć na południe od ujścia Eleuthrosa do morza.

O Fenicji za czasów Seleukidów przeczytacie poniżej.

https://www.jstor.org/stable/90016901

Miasta syryjskie położone nad Eufratem – dalszy ciąg

samosta

Kallinikos

Założycielem miasta był Seleukos Nikator. Nadał mu nazwę Nikeforion. Seleukos Callinincus przemianował miasto na Kallininkos. Miasto leżało na północnym brzegu Eufratu. Za czasów rzymskich podupadło. W okresie bizantyjskim zmieniono jego nazwę ponownie na Leontopolis. A w jego pobliżu miała miejsce bitwa pomiędzy Bizantyjczykami a Persami. A samo miasteczko zostało zniszczone. Dopiero po podboju Arabskim miasto się rozwinęło. Zmieniło wtedy nazwę na Raqqa. Po czasach przed muzułmańskich nie pozostały pozostałości.

Oropos

Kolonia została założona przez  Seleukosa Nikatora i nazwane na cześć miasta w Macedonii. Dokładna lokalizacja Oropos nie została do tej pory ustalona, miał znajdować się jednak na syryjskim brzegu Eufratu. Możliwe że leżał na miejscu starego miasta Karkemisz. Nie odnaleziono do tej pory pozostałości po tej miejscowości.

Samosata

Miejsce to było zamieszkane już w czasach prehistorycznych. W czasach Hetyckich i Asyryjskich było centrum niewielkiego królestwa. Zostało przebudowane w stylu hellenistycznym przez Samesa, satrapę Commagene. Miasto stało się stolicą jej i późniejszego królestwa o tej samej nazwie. Po wygaśnieciu dynastii stała się częścią imperium Rzymskiego. Miała stać się garnizonem legionu XVI Flavia Firma. Samosata była wielokrotnie oblegana w czasie wojen Rzymu z Persja. Również za czasów musłumańskich pozostawała ważnym miastem. Obecnie ruiny miasta zostały zalane przez sztuczne jezioro. Płaskorzeźba powyższa pochodzi z tego miasta. Samosta leżała nad mostem przez Eufrat.

Sura

Miasteczko miało zostać założone w czasach hellenistycznych. Nie jest pewne jednak który z władców tego dokonał. Rozwój miejscowości nastąpił dopiero za czasów rzymskich, gdy w III wieku przeniesiono do miasta siedzibę Legionu XVI Flavia Firma. Miasto miało swojego biskupa. Po podboju arabskim Sura została opuszczona.

Zeugma

Założona przez Seleukosa Nikatora koło mostu przez Eufrat. Zwane było także Seleukią nad Eufratem. Na przeciwko od niej znajdowało się drugie miasto – Antiochia nad Eufratem. Po wcieleniu Syrii przez Rzymian do swojego państwa jej znaczenie wzrosło. W połowie I wieku stała się siedzibą IV Legiony Scytyjskiego. Była nim przez następne dwieście lat. Aż do czasu zniszczenia miasta przez Persów. Została później odbudowana i miała swojego biskupa. W czasach arabskich została opuszczona.

O przeprawach przez Eufrat więcej przeczytacie poniżej.

https://www.jstor.org/stable/4200424

Miasta syryjskie leżące nad Eufratem

eufratem

Amphipolis nad Eufratem

Kolonia ta miała zostać założona przez Seleukosa Nikatora. Jego konkretna lokalizacja jest dyskusyjna. Możliwe są oba brzegi Eufratu. Miała leżeć blisko Thapsakos. Jednak to miasto również nie zostało odkryte do tej pory.

Antiochia nad Eufratem

Miasto miało leżeć naprzeciwko Zeugmy. Jednak jej konkretna lokalizacja wciąż nie została ustalona. Miała leżeć koło mostu przez Eufrat. Kolonia została założona przez Seleukosa Nikatora. Udało się odnaleźć brązowe monety z nazwą tego miasta.

Arsameia nad Eufratem

Miasto to zostało założone przez Arasmesa, króla Armenii z połowy III wieku. Był on lennikiem Seleukidów i brał udział w zakończeniu wojny między Antiochem Hieraxem a Seleukosem Callinincosem. Zwana była także leżącą nad rzeką Nymphalos. Miało być w niej sanktuarium lokalnej bogini Argedanade. Miasto było rozbudowywane przez królów Commagene.

Doura Europos

Kolonia została założona przez Antiocha Sotera lub Seleukosa Nikatora. Wcześniej na jego miejscu istniało tam osiedle sięgające czasów Asyryjskich. Koloniści pochodzili z Tessali i Epiru. Nazwa miasta pochodziła od polis leżącego na granicy tych regionów. Miasto zostało założone na planie hipodamejskim oraz otoczone potężnymi murami. Pod kontrolą Seleukidów pozostawało do końca II wieku kiedy zdobyli je Partowie. Którzy z kolei kontrolowali je przez następnych 250 lat. Następnie przez sto lat władali nim Rzymianie. Rozbudowali oni jego umocnienia oraz sprowadzili osadników. Następnie zostało miasto zdobyte przez Persów. Wysiedlili oni mieszkańców miasta kończąc jego historię.

Europos pod władzą Seleukidów było zamieszkane przez około 6 tys. mieszkańców. Rozmiar miasta widać na powyższej fotografii. Wśród nich oprócz Greków i Aramejczyków było wiele innych ludów. Wśród nich byli Hebrajczycy. Zachowała się synagoga z czasów rzymskich. Większość pozostałości po mieście jest z tych czasów.  Odkryto jednak wiele monet pochodzących z czasów panowania Seleukidów.

Miasto się szybko rozwijało dzięki położeniu na szlaku handlowym z Syrii do Babilonii. Na cytadeli istniał pałac. Miejsce to było najstarszą częścią miasta. W kolonii istniało wiele świątyń. Wśród nich były Zeusa Megistosa, Artemidy i Apolla. Pierwsza z nich była największa i leżała na cytadeli.

Więcej na temat Dura-Europos poniżej.

https://www.jstor.org/stable/25684291

Mniejsze miasta północnej Syrii – część trzecia

Syria

Kyrrhos

Kolonia ta miała zostać założona przez Seleukosa Nikatora. Miasto miało ochraniać północna granicę imperium. Osiedlano tam wielu żołnierzy. Była ówcześnie stolicą satrapii Cyrrhesityci. Istniała w mieście mennica oraz świątynia Ateny Kyrrhestis. Miasto miało układ hipodamejski z główną ulicą biegnącą z północy na południe. Większość pozostałości jakie się zachowały z Kyrrhos pochodzi z epoki rzymskiej.

Laodicea koło Libanu

Miasto założone zostało na miejscu starej miejscowości Kadesh. Nie wiadomo który władca zbudował tą kolonię. Możliwe że był to Seleukos Nikator lub Calinincus. Mieli nazwać miasto na cześć swojej matki. W mieście mogła istnieć przez pewien czas mennica. Udało się odkryć kilka monet pochodzących z tej Laodicei. Przeprowadzono także wykopaliska, które pozwoliły ustalić położenie miasta.

Larissa w Syrii

Miasto powstało na miejscu istniejącej osady aramejskiej. Została zasiedlona przez kawalerzystów tesalskich. Seleukidom kolonia ta dostarczała świetnych kawalerzystów. Larisssa podlegała administracyjnie Apameii. Nie jest pewne czy Seleukos Nikator czy też jego syn założył miasto. W kolonii miała istnieć mennica produkująca brązowe monety.  Larissa miała brać aktywny udział w wojnach domowych Seleukidów.

Nicopolis

Kolonia miała zostać założona przez Alexandra na miejscu zwycięskiej bitwy pod Issos. Nie jest jednak znana dokładna lokalizacja miasta. Istnieje kilka możliwych lokalizacji. Prawdopodobnie znajdowała się w mieście mennica, gdyż odnaleziono monety pochodzące z niej.

Seleucia koło Belosa

Kolonia miała zostać założona przez Seleukosa Nikatora, bądź jego syna. Dokładna jej lokalizacja nie jest znana. Najprawdopodobniej leżała niedaleko Apameii. Możliwe iż przydomek pod jakim jest znane miasto oznacza góry. Inne wytłumaczenie może wskazywać na rzekę Orontes.

Seleucia nad zatoką Issos

Kolonia ta miała powstać na miejscu starej osady Rhossos. Założyć ją miał Seleukos Nikator. Nie udało się jednak potwierdzić dokładnej jej lokalizacji. Wiadomo jednak iż istniała w niej mennica wybijająca brązowe monety. Została uwieczniona także w inskrypcji w świątynii Hekate w Satronikeii.

Więcej na temat wykopalisk w Laodicei koło Libanu przeczytasz poniżej.

https://www.jstor.org/stable/1357822

Mniejsze miasta północnej Syrii – część druga

Cyrrhsyrii

Daphne

Miasto było jednym z wielkich sanktuariów Apolla. Zostało założone przez Seleukosa Nikatora w górach na południowy zachód od Antiochii nad Orontesem. W miejscowości znajdowały się wielkie świątynie Apolla i Artemidy. Było to centrum religijne Seleukidów, którzy często korzystali z niego aby świętować ważne wydarzenia. Igrzyska rozgrywały się w tym sanktuarium aż do czasów chrześcijańskich.

Epifanea

Miasto założone na miejscu istniejącego od dawna Hamath. Grecką kolonię ustanowił Antioch Epifanes i nazwał ją od swojego przydomka. Miasto leży na równinie Al-Ghab, której zdjęcie jest widoczne powyżej. W mieście miała istnieć mennica. Miasto jest wciąż zamieszkane, obecnie znane jako Hama. Nie zachowało się jednak wiele zabytków z czasów hellenistycznych. Z czasów rzymskich przetrwał akwedukt. Wykopaliska pozwoliły odkryć wiele monet oraz ceramiki z tego miasta. Wskazuje to na jego znaczenie jako lokalnego centrum ekonomicznego.

Gindaros

Gimdaros miało być jednym z miast Cyrrhestyci. Był to region Syrii leżący na północ od Antiochii, między górami Amanus a Eufratem. Osadnictwo Macedońskie było wyjątkowo rozpowszechnione na tym terenie. Wykopaliska doprowadziły do odkrycia wielu pozostałości po mieście. Zachowały się także resztki murów z czasów rzymskich. W ich pobliżu leży dziś miasto Jindares.

Heierapolis koło Bambyke

Miejscowość była zamieszkana na długo przed przybyciem Macedończyków. Istniało w niej sanktuarium Atargatis. Bambyke może oznaczać nazwę miasta sprzed podboju. Greckie miasto zostało założone przez Antiocha Sotera. Królowie rozbudowali sanktuarium oraz zbudowali świątynie greckich bogów. Dzięki temu jak i położeniu na głównym szlaku z Antiochii nad Orontesem do Seleucii mad Tygrysem rozwijało się. Stało się głównym miastem Cyrrhestyci. W mieście istniała mennica.  Do dzisiejszych czasów zachowało się niewiele zabytków. Obecnie w jego miejscu leży Manbij.

Heraklea nad morzem

Było to małe miasto leżące na północ od Laodikei nad morzem. Inny przydomek pod którym była znana to w Pierii lub w Fenicji. Nie jest wiadome kiedy , ani przez którego króla miasteczko zostało założone. Nie zachowało się zbyt wiele zabytków z tej kolonii.  Podobnie nie ma zbyt wielu informacji z źródeł pisanych o tej Herakleii. Wykopaliska potwierdziły jednak istnienie tego miasta.

O wyżywieniu armii seleukidzkiej, która w dużej części pochodziła z Cerrhestici przeczytacie poniżej.

https://www.jstor.org/stable/antiqclassi.78.87

Mniejsze miasta północnej Syrii

Artheousa

Alexandretta

Wedle jednych z relacji miasto miało zostać założone przez Aleksandra Wielkiego po bitwie pod Issos. Inne opowieści wskazuj na Antygona jako port Antigoneii. Miasto nie rozwinęło się z uwagi na Seleucię w Pierii i Antiochię nad Orontesem. Niewiele zachowało się także z czasów antycznych. Jest jednak zasiedlona aż do dzisiejszych czasów.

Antiochia w Pierii

Ta Antiochia miała zostać założona na miejscu starego fenickiego miasta. Zwane było ono wcześniej jako Aradus i leżało na wyspie u wybrzeży Syrii. Kolonią grecką miało się stać za czasów Antiocha Theosa. Miejscowa ludność nie została wysiedlona. Miasto było cały czas ważnym portem. Wyspa jest wciąż zamieszkana. Niewiele pozostało na niej zabytków ze starożytności.

Arethousa

Miasto zostało założone przez Seleukosa Nikatora. Jego mieszkańcy mieli pochodzić z Chalkidyki. Najprawdopodobniej istniała tam wcześniej miejscowość syryjska. Osadnicy macedońscy ją zhellenizowali. Na początku naszej ery Artheousa była stolicą królestwa Emesanów. Było to arabskie księstwo zależne od Rzymu, które istniało w początkowych latach cesarstwa. Powyższa płaskorzeźba jest z sarkofagu pochodzącego z tego miasta. Jest ono wciąż zasiedlone.

Arsione

Nazwa Arsione pojawiała się w kilku miejscach Syrii. Jedna z nich maiła leżeć w dolinie Bekka. Nie jest znana jednak dokładna pozycja, ani data powstania miasta. Położenie tego miasta jest dyskusyjne. Nazwa Arsione jest związana z relacjami Seleukidów z Ptolemeuszami.

Beroia

Nazwa tego miasta jest związana z regionem Macedonii, z której pochodzili jego osadnicy. Miasto założył Seleukos Nikator. Wcześniej miała leżeć w tym miejscu miejscowość aramejska. Była jedną z większych miejscowości Cyrrhesyrii. W tym mieście miano stracić Menealosa – arcykapłana światyni Jerozolimskiej. W czasie wojen domowych często toczono o nią walki. Wiązało się to ze znajdowaniem się na szlaku handlowym. Dzisiaj na jej miejscu leży Aleppo. Z czasów hellenistycznych do dzisiaj współczesności zachowało się niewiele zabytków. Wśród nich jest cytadela miejska, która miała zostać zbudowana przez Seleukosa Nikatora. A w następnych epokach była rozbudowywana.

Więcej o Seleukidzkiej administracji poniżej.

https://www.jstor.org/stable/24667802

Pytanie o Tetrapolis

Które miasto było stolicą imperium Seleukidów?

Apamea 4
Correct! Wrong!

Tetrapolis, ciąg dalszy

tetrapolis

Seleucia w Pierii

Seleucia została założona przez Seleukosa Nikatora, który nazwał ją swoim imieniem. Miała być stolicą imperium. Jednak za panowania jego syna została zastąpiona w tej funkcji przez Antiochię. A sama Seleucia była jej portem. Cały czas była jednak ważnym punktem we wschodnim basenie morza Śródziemnego. Często toczyły się o nią walkę zarówno w czasie wojen Syryjskich, jak i domowych między Seleukidami. Była znaczącym portem także w czasach Rzymskich, jak i późniejszych. Dopiero zburzenie Seleucii zwanej wtedy St. Symeon przez Mameluków pod koniec krucjat doprowadziło do jej upadku.

Miasto miało dwa porty, północny i południowy. Leżała kilka kilometrów od północnego brzegu Orontesa. Otoczona była potężnymi murami. W samym mieście znajdowało się wiele bogatych budynków. Wśród nich była mennica. W mieście było także wiele świątyń. Wśród nich Zeusa Kerauniosa, który miał chronić żeglarzy.

Antiochia nad Orontesem

Założona przez Seleukosa Nikatora i nazwane na cześć jego ojca. Miał użyć słoni do wyznaczenia linii murów miejskich, a miasto poświęcił Zeusowi Bottaiosowi. Wielu z jej mieszkańców została przesiedlona z  Antigoneii. Miasto to było planowane jako stolica Antygona Jednookiego. Oprócz przydomku nad Orontesem określano ją także Syryjską lub koło Dafne. Było to sanktuarium leżące niedaleko. Od czasów Antiocha Sotera stała się stolicą Seleukidów. Była nią przez całe ich panowanie. Przez cały ten okres, jak i późniejsze lata była jednym z ważniejszych miast wschodniej Azji. Na początku naszej ery liczyła ćwierć miliona mieszkańców. Przetrwała kilka trzęsień ziemi oraz była wielokrotnie oblegana. Koniec jej świetności przyniósł dopiero podbój przez Arabów. Pod władzą krzyżowców odzyskała część ze swojej świetności. Jednak zdobycie Antiochii przez Mameluków przyniosło jej ostateczną zagładę.

Miasto leżało między Orontesem a górą Silpius. Znajdowała się na niej cytadela. Miasto założono na planie hipodamejskim. Za panowania Antiocha Sotera zostało rozszerzona w kierunku wschodnim. Znalazły się w tej części pałace królewskie. Seleukos Kallinikus wzniósł dzielnicę na wyspie pośrodku Orontesa. Za panowania Antiocha Epifanesa powstała czwarta dzielnica. Leżała w niej świątynia Zeusa oraz reprezentacyjne urzędy miejskie. Ponadto zbudowano wtedy akwedukt. Miasto było otoczone przez potężne mury. W mieście znajdował się hipodrom oraz wiele świątyń.

Miasto było wieloetniczne, oprócz Greków i Syryjczyków mieszkało tam wielu Żydów, Ormian i innych ludów żyjących w imperium Seleukidów. Zażądanie miastem podlegało bezpośrednio pod królów. Oprócz bycia rezydencją królewską Antochia leżała na ważnych szlakach handlowych. Dzięki temu szybko się rozwijała. Była też znaczącym ośrodkiem rzemieślniczym. Miasto to było największym spośród Tetrapolis.

Więcej informacji o mennicy w Seleucii poniżej.

https://www.jstor.org/stable/4166471

« Older posts Newer posts »