Jaskinia Historii

Strona o historii antycznej

Page 2 of 25

Hellenistyczne miasta południowej Syrii

Palestyna

Anthedon

Nazwa koloni pochodzi z Beocji. Miejscowość była zamieszkana od epoki brązu. Najwcześniejsza o nim wzmianka jest z czasów dynastii Hasmoneuszy. W czasie wielkiego powstania żydowskiego zostało zaatakowane przez Zelotów, ale udało się ich odeprzeć. Miasto leżało między Gazą a Aszkelonem. W czasach Bizantyjskich było siedzibą biskupstwa.

Apollonia

Znana jako Arsuf była zamieszkana od epoki brązu. Nie jest pewne kto zmienił jej nazwę na Appolonię. Pierwsza wzmianka o tym pojawia się za czasów Hassmoneuszy, którzy zdobyli i wcielili miasto do swojego królestwa. Miejscowość zyskała znaczenie za czasów bizantyjskich. Leżała na południe od Jaffy w rzymskiej prowincji Palestyna.

Baalbek

Baalbek leżał w dolinie Beeka leżącą pomiędzy górami Libanu i Anty-Libanu. Osada w tym miejscu istniała od neolitu. W epoce brązu stała się ważnym centrum religijnym związanym z kultem Baala. Pozostawała nim przez kolejne wieki. Za czasów rzymskich osiedlono w Baalbeku weteranów z legionów syryjskich.  Świątynie w sanktuarium zostały rozbudowane. Cesarze wspierali intensywnie rozwój miasta. Z tego czasu pochodzą ruiny świątyni Jupitera widoczne powyżej. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa miasto podupadło. W następnych epokach miało znaczenie tylko lokalne.

Cezarea Nadmorska

Miejscowość została założona przez króla Sydonu w połowie IV wieku i od jego imiona została nazwana wieżą Stratona. Leżała w połowie drogi między Jaffą a Dor.  Została wcielona do państwa żydowskiego przez Aleksandra Jannaja. Za panowania Heroda została rozbudowana. Po wcieleniu Judei do imperium Rzymskiego stała się stolicą prowincji Palestyna. Była nią przez długi okres. Za czasów bizantyjskich została siedzibę arcybiskupstwa. Dopiero podbój przez Arabów doprowadził do upadku miasta. Później była już tylko lokalnym miasteczkiem.

Miasto zostało rozbudowane przez Heroda na planie hipodamejskim. Wzniesiono falochron chroniący port, który znajdował się nad otwartym morzem. W mieście istniał hipodrom, teatr rzymski, pałac królewski oraz świątynia Jupitera. Ponadto doprowadzono wodę akweduktem z gór Karmel. Miasto było otoczone masywnymi murami. Cezarea była ważnym ośrodkiem handlu i głównym portem Palestyny. Obecnie duża część ruin miasta znajduje się pod wodą.

Więcej o Cezarei Nadmorskiej poniżej.

https://www.jstor.org/stable/3209823

Pytanie o hellenistyczne miasta Fenicji

Gdzie mieściła się słynna szkoła prawnicza?

Tyr 1
Correct! Wrong!

Hellenistyczne miasta Fenicji – ciąg dalszy

Tyr

Ptolemais w Fenicji

Miasto zostało założone na miejscu starej miejscowości fenickiej która istniała od epoki brązu. Jego nazwa została zmieniana przez Ptolemeusza Philadelphosa. Kolonia była centrum działalności Ptolemeuszy na wybrzeżu Syryjskim. Seleukidzi zdobyli miasto za panowania Antiocha Wielkiego. Antioch Epifanes przemianował nazwę miasta na Antiochię. Miasto było negatywnie nastawione wobec Hasmoneuszy. W II wieku była często oblegana. Ptolemeusze odzyskali kontrolę nad miastem pod koniec tego stulecia.  Niedługo później miasto zostało opuszczone. Zostało odbudowane przez Rzymian. Powróciło wtedy do nazwy Ptolemais. Po stłumieniu powstania Bar-Kochby osiedliła się w nim duża populacja Żydów. Było również siedzibą biskupstwa. Za czasów Bizancjum podupadło. Odzyskało znaczenie dopiero w okresie krucjat. Było wtedy znane pod nazwą Akra. Jej upadek wyznacza koniec istnienia tej epoki.

Ptolemais było ważnym centrum handlu.W mieście stniała mennica produkująca brązowe i srebrne monety. Była także miejscem wytwórstwa amfor. Jej terytorium rozciągało się aż do góry Karmel. W samej koloni istniało wiele światyń.

Sidon

Miasto w momencie podboju przez Aleksandra miało za sobą wielowiekowa historię. W okresie hellenistycznym miało ograniczoną autonomie pozwalająca na bicie srebrnych monet. Pod rządami Rzymian zaczęło się rozwijać. Po trzęsieniu ziemi z VI wieku przeniosła się do miasta szkoła prawnicza z Bejrutu. Miasto było zamieszkane także za czasów arabskich i późniejszych.

Tripolis

Przed podbojem przez Aleksandra znane było pod nazwą Athar. Macedończycy zmienili je na Tripolis. Stało się ważnym miejscem budowy statków. Ponadto miało prawo bicia srebrnych monet. Rozwijało się także w czasach Rzymskich gdy zbudowano między innymi hipodrom. Także później było ważnym miastem regionu.

Tyr

Tyr był przez wiele wieków z najważniejszym z miast fenickich.Był centrum kulturowym oraz najsilniejszym polis militarnie spośród nich. Jako jedyne nie uznało władzy Aleksandra, który zdobył je po długim oblężeniu. Pod koniec panowania nakazał je odbudować. Znalazło się następnie pod kontrolą Ptolemuszy. Zlikwidowano wtedy ustrój monarchiczny. Za czasów Antiocha Wielkiego został włączony do imperium Seleukidzkiego. Po kilkudziesięciu latach wykożystało wojny domowe do uniezależnienia się od niego. Za czasów Rzymskich było stolicą prowincji Fenicja. Było ważnym ośrodkiem miejskim także w późniejszych epokach.

Tyr był ważnym ośrodkiem handlowym. Bito w nim monety srebrne, które były ważną walutą w regionie. Szybko się odbudował po zniszczeniach Aleksandra. W miescie istniało wiele świątyń. Istniało też wiele wspaniałych budowli publicznych. Ruiny Agory widoczne są na zdjęciu powyżej.

Więcej o skomplikowanych dziejach Ptolemais poniżej.

https://www.jstor.org/stable/1356745

Hellenistyczne miasta Fenicji.

fenicji

Demetris nad morzem

Kolonia miała zostać założona przez Demetriusza Sotera. Kilka miejsc było proponowanych jako możliwa lokalizacja tego miasta. Wśród nich była rzeka Eleutheros na północy Libanu, miejscowość w południowym Libanie jak i Dora położona koło Bejrutu. Możliwe iż w mieście istniała mennica gdyż odkryto monety pochodzące z niej.

Herakleia w Fenicji

Kolonia ta miała zostać założona na miejscu starej miejscowości Irquata istniejącej od czasów asyryjskich. Nie jest pewnie kiedy stała się hellenistycznym miastem. W czasach rzymskich zmieniła nazwę an Cesareę, a następnie na Arcę. Jest miejscem narodzin cesarza Aleksandra Sewera.

Laodikeia w Fenicji

Kolonia powstała na miejscu istniejącego od stuleci miasta fenickiego. Początkowo było pod kontrolą Ptolemeuszy. Nową nazwę nadali mu dopiero Seleucydzi. Najprawdopodobniej byli to Seleukos Philopator lub Antioch Epifanes. Miasto miało szeroką autonomię pod rządami Seleukidów i szybko się rozwijało. Po upadku ich królestwa została wcielona do imperium rzymskiego. Zmieniono jej nazwę ponownie na Bejrut.W mieście istniała znana szkoła prawnicza. Za czasów bizantyjskich było siedzibę biskupstwa. Podupadło w czasach arabskich. Dopiero w XIX zaczęło się ponownie rozwijać.

W mieście istniała mennica wybijająca brązowe monety. Miasto było jednym z centrów handlowych. Przetrwało wiele inskrypcji z czasów gdy miasto nosiło nazwę Laodikei. Niewiele zachowało się pozostałości po epoce hellenistycznej. Większość zabytków ze starożytności pochodzi z okresu rzymskiego.

Leukaz koło Bainaiei

Nie jest pewne kiedy miasto zostało założone. Podobnie jak i pochodzenie jego nazwy. Wiadomo iż miało mennicę w której wybijało swoje brązowe monety. Miasto leżało na miejscu dzisiejszego Banias. Pozostało niewiele pozosałości po okresie hellenistycznym. Wśród nich dawna światynia pana widoczna na zdjęciu powyżej.

Orthosia

Możliwe iż miasto to powstało na miejscu wcześniejszego miasta. Pierwsze informacje o mieście pochodzą z połowy III wieku gdy miała być oblegane przez wojska ptolemejskie. Z końcowych lat istnienia królestwa Seleukidów pochodzą monety wybite w tym mieście. Nie jest pewne skąd pochodzi nazwa miasta. Miało leżeć na południe od ujścia Eleuthrosa do morza.

O Fenicji za czasów Seleukidów przeczytacie poniżej.

https://www.jstor.org/stable/90016901

Miasta syryjskie położone nad Eufratem – dalszy ciąg

samosta

Kallinikos

Założycielem miasta był Seleukos Nikator. Nadał mu nazwę Nikeforion. Seleukos Callinincus przemianował miasto na Kallininkos. Miasto leżało na północnym brzegu Eufratu. Za czasów rzymskich podupadło. W okresie bizantyjskim zmieniono jego nazwę ponownie na Leontopolis. A w jego pobliżu miała miejsce bitwa pomiędzy Bizantyjczykami a Persami. A samo miasteczko zostało zniszczone. Dopiero po podboju Arabskim miasto się rozwinęło. Zmieniło wtedy nazwę na Raqqa. Po czasach przed muzułmańskich nie pozostały pozostałości.

Oropos

Kolonia została założona przez  Seleukosa Nikatora i nazwane na cześć miasta w Macedonii. Dokładna lokalizacja Oropos nie została do tej pory ustalona, miał znajdować się jednak na syryjskim brzegu Eufratu. Możliwe że leżał na miejscu starego miasta Karkemisz. Nie odnaleziono do tej pory pozostałości po tej miejscowości.

Samosata

Miejsce to było zamieszkane już w czasach prehistorycznych. W czasach Hetyckich i Asyryjskich było centrum niewielkiego królestwa. Zostało przebudowane w stylu hellenistycznym przez Samesa, satrapę Commagene. Miasto stało się stolicą jej i późniejszego królestwa o tej samej nazwie. Po wygaśnieciu dynastii stała się częścią imperium Rzymskiego. Miała stać się garnizonem legionu XVI Flavia Firma. Samosata była wielokrotnie oblegana w czasie wojen Rzymu z Persja. Również za czasów musłumańskich pozostawała ważnym miastem. Obecnie ruiny miasta zostały zalane przez sztuczne jezioro. Płaskorzeźba powyższa pochodzi z tego miasta. Samosta leżała nad mostem przez Eufrat.

Sura

Miasteczko miało zostać założone w czasach hellenistycznych. Nie jest pewne jednak który z władców tego dokonał. Rozwój miejscowości nastąpił dopiero za czasów rzymskich, gdy w III wieku przeniesiono do miasta siedzibę Legionu XVI Flavia Firma. Miasto miało swojego biskupa. Po podboju arabskim Sura została opuszczona.

Zeugma

Założona przez Seleukosa Nikatora koło mostu przez Eufrat. Zwane było także Seleukią nad Eufratem. Na przeciwko od niej znajdowało się drugie miasto – Antiochia nad Eufratem. Po wcieleniu Syrii przez Rzymian do swojego państwa jej znaczenie wzrosło. W połowie I wieku stała się siedzibą IV Legiony Scytyjskiego. Była nim przez następne dwieście lat. Aż do czasu zniszczenia miasta przez Persów. Została później odbudowana i miała swojego biskupa. W czasach arabskich została opuszczona.

O przeprawach przez Eufrat więcej przeczytacie poniżej.

https://www.jstor.org/stable/4200424

Miasta syryjskie leżące nad Eufratem

eufratem

Amphipolis nad Eufratem

Kolonia ta miała zostać założona przez Seleukosa Nikatora. Jego konkretna lokalizacja jest dyskusyjna. Możliwe są oba brzegi Eufratu. Miała leżeć blisko Thapsakos. Jednak to miasto również nie zostało odkryte do tej pory.

Antiochia nad Eufratem

Miasto miało leżeć naprzeciwko Zeugmy. Jednak jej konkretna lokalizacja wciąż nie została ustalona. Miała leżeć koło mostu przez Eufrat. Kolonia została założona przez Seleukosa Nikatora. Udało się odnaleźć brązowe monety z nazwą tego miasta.

Arsameia nad Eufratem

Miasto to zostało założone przez Arasmesa, króla Armenii z połowy III wieku. Był on lennikiem Seleukidów i brał udział w zakończeniu wojny między Antiochem Hieraxem a Seleukosem Callinincosem. Zwana była także leżącą nad rzeką Nymphalos. Miało być w niej sanktuarium lokalnej bogini Argedanade. Miasto było rozbudowywane przez królów Commagene.

Doura Europos

Kolonia została założona przez Antiocha Sotera lub Seleukosa Nikatora. Wcześniej na jego miejscu istniało tam osiedle sięgające czasów Asyryjskich. Koloniści pochodzili z Tessali i Epiru. Nazwa miasta pochodziła od polis leżącego na granicy tych regionów. Miasto zostało założone na planie hipodamejskim oraz otoczone potężnymi murami. Pod kontrolą Seleukidów pozostawało do końca II wieku kiedy zdobyli je Partowie. Którzy z kolei kontrolowali je przez następnych 250 lat. Następnie przez sto lat władali nim Rzymianie. Rozbudowali oni jego umocnienia oraz sprowadzili osadników. Następnie zostało miasto zdobyte przez Persów. Wysiedlili oni mieszkańców miasta kończąc jego historię.

Europos pod władzą Seleukidów było zamieszkane przez około 6 tys. mieszkańców. Rozmiar miasta widać na powyższej fotografii. Wśród nich oprócz Greków i Aramejczyków było wiele innych ludów. Wśród nich byli Hebrajczycy. Zachowała się synagoga z czasów rzymskich. Większość pozostałości po mieście jest z tych czasów.  Odkryto jednak wiele monet pochodzących z czasów panowania Seleukidów.

Miasto się szybko rozwijało dzięki położeniu na szlaku handlowym z Syrii do Babilonii. Na cytadeli istniał pałac. Miejsce to było najstarszą częścią miasta. W kolonii istniało wiele świątyń. Wśród nich były Zeusa Megistosa, Artemidy i Apolla. Pierwsza z nich była największa i leżała na cytadeli.

Więcej na temat Dura-Europos poniżej.

https://www.jstor.org/stable/25684291

Mniejsze miasta północnej Syrii – część trzecia

Syria

Kyrrhos

Kolonia ta miała zostać założona przez Seleukosa Nikatora. Miasto miało ochraniać północna granicę imperium. Osiedlano tam wielu żołnierzy. Była ówcześnie stolicą satrapii Cyrrhesityci. Istniała w mieście mennica oraz świątynia Ateny Kyrrhestis. Miasto miało układ hipodamejski z główną ulicą biegnącą z północy na południe. Większość pozostałości jakie się zachowały z Kyrrhos pochodzi z epoki rzymskiej.

Laodicea koło Libanu

Miasto założone zostało na miejscu starej miejscowości Kadesh. Nie wiadomo który władca zbudował tą kolonię. Możliwe że był to Seleukos Nikator lub Calinincus. Mieli nazwać miasto na cześć swojej matki. W mieście mogła istnieć przez pewien czas mennica. Udało się odkryć kilka monet pochodzących z tej Laodicei. Przeprowadzono także wykopaliska, które pozwoliły ustalić położenie miasta.

Larissa w Syrii

Miasto powstało na miejscu istniejącej osady aramejskiej. Została zasiedlona przez kawalerzystów tesalskich. Seleukidom kolonia ta dostarczała świetnych kawalerzystów. Larisssa podlegała administracyjnie Apameii. Nie jest pewne czy Seleukos Nikator czy też jego syn założył miasto. W kolonii miała istnieć mennica produkująca brązowe monety.  Larissa miała brać aktywny udział w wojnach domowych Seleukidów.

Nicopolis

Kolonia miała zostać założona przez Alexandra na miejscu zwycięskiej bitwy pod Issos. Nie jest jednak znana dokładna lokalizacja miasta. Istnieje kilka możliwych lokalizacji. Prawdopodobnie znajdowała się w mieście mennica, gdyż odnaleziono monety pochodzące z niej.

Seleucia koło Belosa

Kolonia miała zostać założona przez Seleukosa Nikatora, bądź jego syna. Dokładna jej lokalizacja nie jest znana. Najprawdopodobniej leżała niedaleko Apameii. Możliwe iż przydomek pod jakim jest znane miasto oznacza góry. Inne wytłumaczenie może wskazywać na rzekę Orontes.

Seleucia nad zatoką Issos

Kolonia ta miała powstać na miejscu starej osady Rhossos. Założyć ją miał Seleukos Nikator. Nie udało się jednak potwierdzić dokładnej jej lokalizacji. Wiadomo jednak iż istniała w niej mennica wybijająca brązowe monety. Została uwieczniona także w inskrypcji w świątynii Hekate w Satronikeii.

Więcej na temat wykopalisk w Laodicei koło Libanu przeczytasz poniżej.

https://www.jstor.org/stable/1357822

Mniejsze miasta północnej Syrii – część druga

Cyrrhsyrii

Daphne

Miasto było jednym z wielkich sanktuariów Apolla. Zostało założone przez Seleukosa Nikatora w górach na południowy zachód od Antiochii nad Orontesem. W miejscowości znajdowały się wielkie świątynie Apolla i Artemidy. Było to centrum religijne Seleukidów, którzy często korzystali z niego aby świętować ważne wydarzenia. Igrzyska rozgrywały się w tym sanktuarium aż do czasów chrześcijańskich.

Epifanea

Miasto założone na miejscu istniejącego od dawna Hamath. Grecką kolonię ustanowił Antioch Epifanes i nazwał ją od swojego przydomka. Miasto leży na równinie Al-Ghab, której zdjęcie jest widoczne powyżej. W mieście miała istnieć mennica. Miasto jest wciąż zamieszkane, obecnie znane jako Hama. Nie zachowało się jednak wiele zabytków z czasów hellenistycznych. Z czasów rzymskich przetrwał akwedukt. Wykopaliska pozwoliły odkryć wiele monet oraz ceramiki z tego miasta. Wskazuje to na jego znaczenie jako lokalnego centrum ekonomicznego.

Gindaros

Gimdaros miało być jednym z miast Cyrrhestyci. Był to region Syrii leżący na północ od Antiochii, między górami Amanus a Eufratem. Osadnictwo Macedońskie było wyjątkowo rozpowszechnione na tym terenie. Wykopaliska doprowadziły do odkrycia wielu pozostałości po mieście. Zachowały się także resztki murów z czasów rzymskich. W ich pobliżu leży dziś miasto Jindares.

Heierapolis koło Bambyke

Miejscowość była zamieszkana na długo przed przybyciem Macedończyków. Istniało w niej sanktuarium Atargatis. Bambyke może oznaczać nazwę miasta sprzed podboju. Greckie miasto zostało założone przez Antiocha Sotera. Królowie rozbudowali sanktuarium oraz zbudowali świątynie greckich bogów. Dzięki temu jak i położeniu na głównym szlaku z Antiochii nad Orontesem do Seleucii mad Tygrysem rozwijało się. Stało się głównym miastem Cyrrhestyci. W mieście istniała mennica.  Do dzisiejszych czasów zachowało się niewiele zabytków. Obecnie w jego miejscu leży Manbij.

Heraklea nad morzem

Było to małe miasto leżące na północ od Laodikei nad morzem. Inny przydomek pod którym była znana to w Pierii lub w Fenicji. Nie jest wiadome kiedy , ani przez którego króla miasteczko zostało założone. Nie zachowało się zbyt wiele zabytków z tej kolonii.  Podobnie nie ma zbyt wielu informacji z źródeł pisanych o tej Herakleii. Wykopaliska potwierdziły jednak istnienie tego miasta.

O wyżywieniu armii seleukidzkiej, która w dużej części pochodziła z Cerrhestici przeczytacie poniżej.

https://www.jstor.org/stable/antiqclassi.78.87

« Older posts Newer posts »